Category : Styrelsen informerar

Ny hyresgäst till gamla biograf Tranan

Styrelsen kan meddela att vi nu har en ny hyresgäst till gamla biograf Tranan (ADL 21). Då lokalen är i dåligt skick samt måste hyresgästanpassas kommer renovering pågå under höst/vinter (normal arbetstid, vardagar). Inflytt kommer ske först kvartal 1 2018. Vår nya hyresgäst heter Kosmonaut Eventproduktion och Digitaltryckeri. De har…

Information Com Hem

Com Hem, som är vår leverantör av tv-tjänster har nu bekräftat att de och Discovery Networks inte har kunnat enas om ett nytt avtal innan deras tidigare avtal löpt ut. Därför upphörde Com Hems rätt att sända Discovery Networks kanaler från fredagen den 1 september. Com Hem erbjöd Discovery att…

Protokoll Årsstämma 2017

Finns nu under för nedladdning här http://brffredhall.se/om-foreningen/arsredovisningar Hälsar Emelie

Nyinflyttad?

Nu finns uppdaterad info för dig som är nyinflyttad att ladda ner under fliken Om föreningen — Nyinflyttad?

Årsredovisningen 2016

Årsredovisningen finns nu på hemsidan för nedladdning under fliken Om föreningen. Hälsar, Emelie, Informationsansvarig

Kallelse till årsstämma

HSB Brf Fredhäll i Stockholm kallar härmed till ordinarie föreningsstämma söndagen den 23 april 2017 klockan 16.00 HSB-huset, Fleminggatan 4 1, Stockholm Kom i tid – insläpp från 15.30 Förslag till dagordning Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Godkännande av dagordning Val…

Pressmeddelande: Ekonomisk förvaltning

Brf Fredhäll väljer Fastighetsägarna Service  

Information: renovering fastighet

Hej, Här hittas Medlemsinformation renovering Hus 1 170221 RJn för kommande renovering av Hus 1 (Briljantsmycket). Information aviseras sedan löpande till berörda medlemmar och där kommer även kontaktuppgifter finnas till ansvariga personer hos entreprenören SEHED. Hus 4 & 5 (Purpur) har preliminär start renovering Q1, 2018 och mer info till dessa medlemmar…

Ny ekonomisk förvaltningsleverantör i Brf Fredhäll 1/4 2017

Styrelsen initierade under 2016 en upphandling för ev. byte av ekonomisk förvaltningsleverantör. Sex leverantörer lämnade anbud och efter utvärdering av dessa så har styrelsen kommit fram till att tilldela Fastighetsägarna Service uppdraget. Fastighetsägarna Service är en etablerad leverantör av förvaltningstjänster till Brf:er och levde mycket väl upp till både de…

Motioner till årsstämman

Medlemmar som önskar få motion behandlad på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen lämna denna till styrelsen senast den 28 februari enligt föreningens stadgar. En motion skall utöver beskrivningen avslutas med en eller flera att-satser. Frågor som tas upp i motioner bör handla om föreningens inriktning, strategi, övergripande och/eller andra principiella frågor…

Information inför start av renovering av hus 2

Hej, Snart startar renovering av hus 2 (Skogslandet 1). Via länken nedan finns info för nedladdning från kvällens möte. Denna info kommer även sättas upp i alla berörda portar inom kort. Information kommer sedan löpande från entreprenör. Då kommer också kontaktuppgifter till ansvarig person hos entreprenör finnas. Entreprenören hanterar alla…

Öppet Hus!

  Är du intresserad av styrelsearbete och funderar på om det kanske kunde vara kul att sitta i styrelsen för en av Sveriges största bostadsrättsföreningar? 30/1 19.00 i föreningslokalen Viktoria, EA 10 Då finns styrelsen på plats och berättar om styrelsearbete i allmänhet och exempel på uppgifter/projekt man kan ansvara…

Nya stadgar

Föreningen har antagit nya stadgar i enlighet med beslut på vårens föreningsstämma samt den extrainsatta stämman i höst. Du hittar stadgarna här stadgar_brffredhall Hälsar, Styrelsen

Renovering gamla biografen Tranan

Hej, För att kunna hyra ut vår stora lokal på ADL 21 igen behöver omfattande rivning göras och lokalen behöver genomgå en rad olika steg för att bli godkänd för uthyrning till kommersiell verksamhet. Detta arbete har nyligen påbörjats. Rivning och tillfixning i Tranan pågår ca. 2 veckor från nu….

Nyinflyttad?

Är du nyinflyttad hos oss eller snart ska flytta in? Du kommer inom de närmsta veckorna från inflytt att få info i ditt brevinkast men kan även ladda ner bladet på vår hemsida under Om föreningen och fliken Nyinflyttad?   Hälsar, Emelie, Informationsansvarig.

Ändrade öppettider förvaltningsexpeditionen EA 5

Hej, Styrelsen har under en längre tid utvärderat besöksantalet och ärenden där man fysiskt besökt vår förvaltningsexpedition. I takt med att fler saker digitaliserats och automatiserats har besöken blivit färre. Idag har våra fastighetsskötare ca. 5 besök per vecka men öppet varje dag. Styrelsen har därför i samråd med fastighetsskötare…

Balkongblommor Skogslandet 2

Till boende i Skogslandet 2 (med balkong) Ni som har balkongblommor och inte vill att de ska dö under den tid balkongerna ska vara tomma har möjlighet att ställa dessa på innergården mellan hus 4-5. Använd den nedre gräsmattan närmast Adlerbethsg/parken, bredvid miljörummets tak. Sätt lapp med ert namn på….

Renovering Skogslandet 2

Som styrelsen informerade om på möte i måndags 20/6 kommer renovering påbörjas av balkonger, fasad, fönster och tak med start genom att ställning res under juli månad. Renoveringen gäller Skogslandet 2. Via länken nedan kan informationsmaterial laddas ner. INFO_RENOVERING Så snart mer info finns att tillgå kommer denna delges medlemmar…

Renovering av miljörummet

Miljörummet ska renoveras vilket innebär att det kommer vara stängt och låst för medlemmar 7/7 t.om 20/7-2016. Under denna period hänvisar vi till återvinningsstationen på Rålambsvägen 30 (för glas, tidningar, kartong etc) och till Bromma återvinningscentral Linta Gårdsväg 16 för större samt miljöfarliga saker. Öppettider i Bromma är måndag-torsdag 10:00-20:00,…

Renovera lägenhet?

Hej, Under Medlemsinfo/Kontakt och fliken Renovering finns nu uppdaterad information samt blankett att fylla i när man tänkt renovera sin lägenhet. /Styrelsen