Hoppa till innehåll

Parkeringar och laddstationer

Parkering

Totalt finns sex p-platser i föreningen. Tre av dessa hyrs av lokalhyresgäster (företag) och två av dem är omvandlade till laddplatser. Inga p-platser som föreningen förfogar över finns att hyra för medlemmar, men parkeringsmöjligheterna i Fredhäll överlag är förhållandevis goda.

Laddstationer för boende

Styrelsen har beslutat att omvandla två parkeringsplatser till laddstationer för el- och hybridbilar. Platserna befinner sig högst upp på Vitalisvägen. Se skyltar på gatan.

Platserna kan enbart brukas av boende införskaffade med speciella RFID-kort till dessa.

Styrelsen har beslutat att initialt börja med två platser för att efter en viss tid utvärdera och se ifall fler platser behövs, samt vilka möjligheter föreningen har att erbjuda.

Parkeringsregler

Pågående laddning måste ske för att få parkera på dessa platser. Enbart el- eller hybridbilar får parkeras på dessa platser.

Parkeringstider

Måndagar till söndagar från kl. 07:00 till kl. 22:00 – p-skiva 4 timmar.

Måndagar till söndagar från kl. 22:00 till kl. 07:00 – Fri parkering, dock fortfarande pågående laddning (ingen p-skiva behövs och man får stå från kl. 22:00 ända till kl. 07:00).

Med dessa tider kan man teoretiskt parkera kl. 18:00 med p-skiva 4 timmar och stå fram till kl. 07:00 nästkommande dag, om man har pågående laddning. Detta så att man kan få en hel natts laddning.

Parkeringsbevakning

Q-Park har anlitats för att utöva parkeringsbevakning. Föreningen betalar inget för tjänsten mot att Q-Park får 100% av inkomsterna vid eventuella parkeringsböter.

Hur det fungerar

  1. Skapa konto och ansök om abonnemang här. Personen som önskar nyttja föreningens laddstationer beställer hem ett RFID-kort via nätet. Vid beställning, ange anläggnings-ID/nummer på laddbox 1291.
  2. Styrelsen godkänner ansökan.
  3. Användaren får RFID-kortet hemskickat i sin brevlåda. För att aktivera laddningen i en av föreningens laddstationer ”blippar” användaren sitt RFID-kort mot laddstationen och laddningen aktiveras.

Varje användare tilldelas även ett användarinlogg där användaren via sin telefon, surfplatta eller dator bland annat kan övervaka pågående laddning och se sin personliga laddhistorik.

Kostnad för användarna:

  • 39 kr/månad, helt utan bindningstid.
    Kostnaden per kWh som bestäms av föreningen + 25 öre/kWh i transaktionsavgift. Just nu ligger föreningens kostnad på 3,00 kr/kWh och totalkostnaden blir 3,25 kr/kWh. Priset kan komma att justeras.
  • Engångskostnad på 100 kr per RFID-kort.

Samtliga priser anges inklusive moms.