Hoppa till innehåll

Glöm inte att skicka in motioner till stämman

Medlemmar som önskar få motion behandlad på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen lämna in denna senast den 29 februari 2024, i enlighet med föreningens stadgar.

§15 Motioner
Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång.

Stadgarna

En motion ska utöver beskrivningen avslutas med en eller flera att-satser. Frågor som tas upp i motioner bör handla om Brf Fredhälls inriktning, strategi, större projekt samt övergripande och/eller principiella frågor. Motioner ska inte handla om detaljerade medlemsspecifika ärenden.

Motioner ska skickas in senast den sista februari 2024 enligt förenings stadgar. Det är viktigt att motionen kommer in i tid för att kunna behandlas på stämman.

Här följer mer detaljerad information om motioner.

Instruktioner skicka in motion

Logga in på Mitt HSB som vanligt.

  1. Klicka på ”Ärenden & felanmälan”
  2. Klicka på ”Mina styrelseärenden”
  3. Klicka på ”Skapa en motion”

Följ instruktioner på sidan.

  1. Ange en beskrivande rubrik
  2. Ange en bakgrund
  3. Ange ett förslag till beslut
  4. Ladda upp eventuella underlag (valfritt)
  5. Klicka på ”Skicka” för att skicka in