Hoppa till innehåll

Andrahandsuthyrning & Renovering

Uppdaterad 2024-01-07

Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand? Kontakta HSB om du har frågor. De har mandat och handlägga och besluta om föreningens andrahandsuthyrningar.

När du har din namngivna hyresgäst klar ska du i god tid innan uthyrningsperiod startar skicka in en blankett till HSB Stockholm tillsammans med kopia på hyresavtalet. Märk ärendet/ämnesraden med Brf Fredhäll. Ansökan ska mailas till service.stockholm@hsb.se.

Det måste alltid finnas en namngiven person för att få uthyrning godkänd. Uthyrning via Airbnb eller liknande förmedlingssidor är således förbjudet. Ett fall har prövats i hyresnämnden (inte för vår förening) där hyresnämnden inte godkänner uthyrning via Airbnb. Det finns inte stöd i Bostadsrättslagen för denna typ av uthyrning eftersom den är ”mer att likna vid hotellverksamhet av kommersiell natur”.

Föreningens policy för uthyrning i andra hand

Föreningen godkänner generellt sett uthyrning i andra hand för perioder om minst tre månader och max ett år åt gången. Önskar man hyra ut längre än 1 år får man inkomma med en ny ansökan för ytterligare 1 års uthyrning. Skäl för uthyrning ska alltid anges på ansökan till HSB.

Uthyrning i andra hand kan ske i max 3 år.

Otillåten uthyrning i andra hand

Uthyrning utan styrelsens tillstånd eller tillstånd från hyresnämnden kan få stora konsekvenser för bostadsrättshavaren. Det kan resultera i att rätten till lägenheten förverkas, alltså att medlemmen helt enkelt blir uppsagd.

För mer information om andrahandsuthyrning, kontakta föreningens förvaltare HSB.

Här laddar du ner Policy för uthyrning via Airbnb inkl. styrelsebeslut.

Från och med den 1 april 2017 tar föreningen ut en avgift om 10% av ett prisbasbelopp per år för en andrahandsuthyrning (i enlighet med föreningens stadgar). Mindre än 1 år delas på antal månader. Prisbasbelopp 2023 är: 52 500 kr.  Avgiften tas ut för alla nya uthyrningar godkända av HSB from 1/4 samt förlängningar från detta datum. Avgift debiteras dig vid ett tillfälle per år (på nästkommande kvartalsavi) så snart uthyrningsperioden startat.

Renovering

Här kan du ladda ned blankett för ändring i lägenhet, som sedan ska godkännas av både HSB och styrelsen. Blanketten ska skickas till service.stockholm@hsb.se. Märk ärendet/ämnesraden med Brf Fredhäll.

Vad man får göra och inte göra regleras i bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Bostadsrättsägarna skriver bra tips. Du måste ta hänsyn till dina grannar och utföra renoveringsarbeten endast under vardagar, normal arbetstid (8-17).

Vi vill även påminna alla att vid ombyggnation/renovering ska kraven kring vatten uppfylla kvalitetsnormen Säkert Vatten, vid kakling reglerna kring GVK Golvbranschens Våtrumskontroll samt BBV Byggkeramiksrådets Branschregler för Våtrum. Arbetet måste utföras fackmannamässigt.

Det är även väldigt viktigt att du som boende följer de regler som gäller ventilation. Ventilation får t.ex. inte byggas för och det är inte heller tillåtet att installera köksfläkt på ventilationen eftersom oset då kommer att hamna hos grannarna.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförs regelbundet och det är du som boende som får stå för kostnad att återställa ventilation ifall du eller tidigare boende har förstört den.