Hoppa till innehåll

Ändring utanför lägenhet

I princip får en bostadsrättshavare inte företa någon ändring utanför sin lägenhet. De delar av huset som finns utanför lägenheten bestämmer föreningen över. Samma gäller i princip föreningens mark. Vill en bostadsrättshavare utföra någon åtgärd som påverkar huset eller marken krävs föreningsstämmans tillstånd. En bostadsrättshavare får alltså till exempel inte ta upp ett nytt fönster i fasaden eller anlägga en uteplats på föreningens mark utan tillstånd. Även mindre åtgärder som montering av inglasning på balkong eller uppsättande av markis på fasad kräver tillstånd, se bifogad markispolicy.

T ex om en föreningen beslutar för att måla om fasaden så krävs det ett stämmobeslut för att ändra nyans på färgen. Går man tillbaka till detta med markiser så är det en viss nyansskillnad på en fasad som utrustas med markiser och om där inte har funnits markis/er monterade tidigare.

Andra fasta installationer på balkonger eller fasad, till exempel parabolantenn eller belysning, kan i vissa fall tillåtas, men kräver alltid styrelsens godkännande i förväg. I vissa fall kan även bygglov krävas. Kontakta alltid styrelsen om du vill göra en fast installation av något slag utomhus.

Policy för Markis

För att ansöka om markis eller ändring utanför lägenheten vänligen kontakta HSB.