Hoppa till innehåll

Passersystem, lås och portar

Under sommaren 2022 byter föreningen ut sitt gamla elektroniska nyckelsystem mot ett nytt, från Axema. Användarinstruktioner för detta passer- och bokningssystem finns att ta del av här.

Boende använder sin nya elektroniska nyckelbricka (blipp) för att låsa upp de gemensamma dörrar i fastigheten man har behörighet till, precis som i dag. Besökare till våra fastigheter ringer via det nya porttelefonsystemet till den boendes mobiltelefon, alternativt hemtelefon, för att bli insläppt.

Alla boende kommer liksom tidigare in i sin egen port, till sitt förråd, till tvättstugorna samt till kärlen för källsorteringsstationerna. Varje lägenhet får vid bytet under sommaren 2022 fyra nyckelbrickor. Önskas fler än så kan man kontakta HSB.

Av säkerhetsskäl finns ingen portkod i våra hus. Däremot kopplas porttelefonen till din hemtelefon eller mobilnummer så att du kan släppa in besökande. Vid frågor kring detta, kontakta HSB.

Portar och dörrar

Om du som boende av någon anledning blivit utelåst från din lägenhet skall du kontakta en låssmed, fastighetsskötarna kan tyvärr inte hjälpa dig. En jourkostnad som debiteras föreningen kommer att vidarebefordras till boende, om det visar sig att ansvaret för situationen ligger på denne.

Låsjour: 08-360036

Låssmed Stockholm växel: 08-13 31 31

Jourlåssmed Stockholm direkt: 070-736 36 61

Om du vill byta ut din lägenhetsdörr till en säkerhetsdörr bekostar du detta själv. Det finns en särskild modell som man måste beställa för att huset ska se enhetligt ut. Kontakta https://teamguardab.se/ för pris och information.