Hoppa till innehåll

Passersystem, lås och portar

Uppdaterad 2024-04-05

Under sommaren 2022 byter föreningen ut sitt gamla elektroniska nyckelsystem mot ett nytt, från Axema. Användarinstruktioner för detta passer- och bokningssystem finns att ta del av här.

Boende använder sin nya elektroniska nyckelbricka (blipp) för att låsa upp de gemensamma dörrar i fastigheten man har behörighet till, precis som i dag. Besökare till våra fastigheter ringer via det nya porttelefonsystemet till den boendes mobiltelefon, alternativt hemtelefon, för att bli insläppt.

Alla boende kommer liksom tidigare in i sin egen port, till sitt förråd, till tvättstugorna samt till kärlen för källsorteringsstationerna. Varje lägenhet får vid bytet under sommaren 2022 fyra nyckelbrickor. Önskas fler än så kan man kontakta HSB.

Av säkerhetsskäl finns ingen portkod i våra hus. Däremot kopplas porttelefonen till din hemtelefon eller mobilnummer så att du kan släppa in besökande. Vid frågor kring detta, kontakta HSB.

Lås upp/ öppna dörr

Håll upp blippen mot ikonen på läsaren/porttelefonen. Systemet registrerar blippen och låser upp/ öppnar dörren.

Porttelefoni

Uppringning med namnlista

Använd pilarna för att bläddra mellan efternamn och klicka på knappen under telefonluren för att välja efternamnet. Använd därefter pilarna för att välja förnamn och klicka på knappen under luren för att ringa upp.

Denna funktion gäller mellan 06.00 och 21.00 övrig tid gäller uppringning med telefonnummer enligt nedan

Uppringning med telefonnummer

Ange B, följt av telefonnumret. Porttelefonen ringer automatiskt upp personen.

Öppna med svarstelefonen

När samtalet från porttelefonen (telefonnummer: 0840061103) besvaras kommer en röst berätta att samtalet kommer från ”port”. Därefter kan personen vid porten identifiera sig. För att låsa upp dörren används knapp 5 på svarstelefonen.

Portar och dörrar

Om du som boende av någon anledning blivit utelåst från din lägenhet skall du kontakta en låssmed, fastighetsskötarna kan tyvärr inte hjälpa dig. En jourkostnad som debiteras föreningen kommer att vidarebefordras till boende, om det visar sig att ansvaret för situationen ligger på denne.

Låsjour: 08-360036

Låssmed Stockholm växel: 08-13 31 31

Jourlåssmed Stockholm direkt: 070-736 36 61

Om du vill byta ut din lägenhetsdörr till en säkerhetsdörr bekostar du detta själv. Det finns en särskild modell som man måste beställa för att huset ska se enhetligt ut. Kontakta https://teamguardab.se/ för pris och information.