Hoppa till innehåll

Köpare & Mäklare

Här finner du som mäklare och köpare nödvändig information om föreningen

Saknar du som mäklare någon information? Kontakta då vår förvaltare HSB på 010-442 13 00, alternativt service.stockholm@hsb.se

Senast uppdaterad 2024-01-08

Avgiftshöjning

Styrelsen har beslutat om en höjning med 12% från och med 1/1 2024. Styrelsen följer noga utveckling av våra kostnader och arbetar ständigt för att säkra en hållbar ekonomi för vår förening. På bakgrund av detta kan ytterligare avgiftshöjningar komma att bli nödvändiga.

Månadsavgift

Månadsavgiften består av tre delar; avgiften till föreningen, bredband samt bostadsrättsförsäkringen (tillägget till hemförsäkringen). Vattenburen värme, vatten och kabel-TV ingår i avgiften.

Officiellt namn

HSB:s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm.

Organisationsnummer

702000-6305

Förvaltare

HSB Stockholm är föreningens totalförvaltare.

Adress

Ernst Ahlgrens Väg 5
112 55 STOCKHOLM
Fax. 08-656 92 71

Mark

Marken innehas med äganderätt.

Lägenhetsbild och pantförskrivningar

Hänvisning till HSB:s kund- och medlemsservice, service.stockholm@hsb.se

Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal skickas till HSB Stockholm.

Om du köper en bostadsrätt via mäklare så är det denne som upprättar överlåtelseavtalet, om du köper direkt från säljaren är det denne som upprättar överlåtelseavtalet.

Det är köparen som betalar överlåtelseavgiften. Detta gäller även för pantsättning.

Medlemskap i föreningen

Medlemskap i brf Fredhäll beviljas köparen/köparna av HSB. HSB har på styrelsens uppdrag fullmakt att godkänna medlemskap i föreningen.

Medlemskap i föreningen är ett krav. Medlemskapet måste vara betalt för att överlåtelsen ska registreras. När alla fullständiga papper är registrerade skickar HSB registrering, medlemsbevis och nya avier till dig som köpt.

Demokrati

Föreningens verksamhet styrs av stadgar. En gång om året hålls ordinarie årsstämma där alla medlemmar har rätt att närvara och rösta om de beslut som ska fattas. Du kan som medlem lägga förslag till årsstämman genom att skriva en motion.

Lån

Säljarens lösta lån ska redovisas till HSB.

Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning med mera 

Se under årsredovisningar under rubriken ”Om föreningen”.

Föreningens energideklaration

Brf Fredhäll deklaration

Ägandeform

Föreningen accepterar inte juridisk person som ägare. Minsta andel vid delat ägande är 10%.

Vindsutbyggnad

För närvarande kan inga utfästelser göras om att kunna bygga vindslägenhet eftersom vi inte vet om det finns fysiska möjligheter för vindsutbyggnad.

Stammar

Under åren 1990-92 byttes samtliga stammar till badrum i föreningen ut. Samtidigt renoverades alla badrum i föreningen. En stor majoritet av stammarna har under 2010 högtrycksspolats. Föreningens köksstammar byttes under slutet av 1960-talet och relinades i olika etapper t.o.m. 2013. I december 2021 genomfördes ytterligare en stamspolning i både kök och badrum.

Elinstallationer

Alla elledningar (stigarledningar) byttes ut 1990-92 med nya dragningar fram till lägenhet.

Portar

Alla 27 portar har blivit utbytta till 2013. Såväl portar som glassektioner byttes ut vilket minskat föreningens energiåtgång.

Tvättstugor

Åtta tvättstugor samt föreningslokalen Victoria gjordes i ordning samtidigt med stambytet. Föreningens samtliga 8 tvättstugor helrenoverades under 2019 med ny belysning, nya ytskikt samt nya maskiner (tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och manglar).

Fasadrenovering

Föreningen har under åren 2016-2018 renoverat samtliga 5 av föreningens fastigheters fasad inkl. tak, fönster samt balkonger.

Fönstermålning

Samtliga fönster målades om i samband med fasadrenoveringen.

Värme

Under maj och juni 2022 genomfördes injustering av värmesystemet samt byte av radiatorventiler på samtliga element i föreningen. Uppföljningen på detta samt installation av nya termostater genomfördes under början på 2023.

Passersystem / Bokningssystem

Under 2022 har byte av passersystem/ bokniningssystem för gemensamma utrymmen genomförts.

OVK

Alla föreningens lägenheter fick en godkänd OVK maj 2016. Ny OVK genomfördes hösten 2022. Åtgärder av underkända objekt kommer att utföras hösten 2023 – våren 2024.

Kommande renoveringar

För närvarande finns det inga större renoveringar planerade.

Bostadsrättstillägg

Föreningen har ett gemensamt bostadsrättstillägg som betalas via månatligt tillägg till årsavgiften.

Elavläsning

Elavläsning skall göras i samband med överlåtelsen. Säljaren ska säga upp abonnemanget och köparen ska teckna ett nytt eget abonnemang.

Överlämning

Lägenhetens tillhörigheter, medlemsinformation, elektroniska nyckelbrickor med mera skall lämnas över vid försäljningen. Säljaren ska visa köparen var lägenhetsförrådet ligger.

Låssystem via elektroniska brickor

Lägenhetens elektroniska nyckelbrickor krävs för att komma in i föreningens gemensamma utrymmen samt för att boka tvättider. Mer information om passersystemet.

Sopsug

Föreningen investerade i en helt ny sopsug under 2007.

Barnvagnar

Enligt brandföreskrifterna är det förbjudet att förvara brandfarliga och skrymmande föremål, exempelvis barnvagnar, som står i vägen för evakuering och räddningsinsatser. Föreningen har ett barnvagnsförråd.

Föreningsförsäkring

Föreningen använder sig av Protector som försäkringsbolag. Föreningen har kollektivt bostadsrättstillägg, det vill säga tillägget krävs inte för enskild medlem. Endast ordinarie hemförsäkring krävs.