Hoppa till innehåll

Återvinna

Källsorteringsstationer

3 stora behållare finns placerade på Adlerbethsgatan 19–21 (mellan Hus 4 och hus 5) och är avsedda för pappersförpackningar/kartong. De 2 mindre behållarna är för matavfall. Samtliga behållare är tydligt märkta med vilken fraktion de är avsedda för.

3 stora behållare finns placerade på Adlerbethsgatan 15–17 (mellan hus 2 och hus 3). Dessa är avsedda för plast, glas, tidningar och metall. De 2 mindre behållarna är för matavfall. Samtliga behållare är tydligt märkta med vilken fraktion de är avsedda för.

Båda stationerna är försedda med lås för att hindra obehöriga att slänga skräp. Dessa låses upp med våra nyckelbrickor, dvs. på samma sätt som man öppnar porten. De är öppna kl. 7-22 måndag-fredag och kl. 9-22 lördag-söndag.

Styrelsen uppmanar boende att inte slänga pantburkar bland metallåtervinningen, då detta vid upprepade tillfällen lett till att de bryts upp och förstörs vilket förutom en betydande kostnad, även innebär en fara för t.ex. lekande barn.

I trapphusens sopnedkast kan du slänga hushållssopor. Sedan 2018 är det även möjligt att sortera matavfall i bruna påsar och slänga i vårt källsorteringssystem. Påsar kan du hämta på vår expedition på ordinarie öppettider. Det finns även en mörkgrön plastlåda märkt med sand på som är placerad på innergården bakom återvinningsstationen på Adlerbetsgatan 15 och 17. Där hittar boende nya avfallspåsar, denna är olåst och det går att hämta påsar där dygnet runt.

Grovsopor och farligt avfall

Boende hänvisas till stadens återvinningscentraler, både fasta och mobila. Fasta återvinningscentraler finns närmast i Bromma respektive Vanadisberget, se Stockholm Vattens hemsida: https://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/atervinningscentral/

Stockholms stad erbjuder även en mobil återvinningsstation för farligt avfall, se Stockholm Vattens hemsida. Här går att se turlistan för 2018, samt var den mobila miljöstationen stannar. Det går även att registrera sig för att få sms-påminnelse.

Föreningen har även inlett ett samarbete med appen TipTapp för bortforslingshjälp. Läs mer på www.tiptapp.se Ange rabattkoden ”brffredhäll” så får ni rabatt första gången ni nyttjar tjänsten.

För att underlätta hanteringen av grovsopor kommer föreningen två gånger per år i samband med föreningens städdagar (en gång på våren respektive en gång på hösten), ta hit en container för att slänga grovsopor.

Tömning av hushållssopor

Stockholm Vatten & Avlopp hanterar och sköter tömningen av matavfallet. Båda stationerna töms varje vecka.

Övriga behållare så som kartong/pappersförpackningar, glas, plast, metall och returpapper sköts av PreZero. Behållarna töms enligt nedan:

Station ADL 15-17:
• Returpapper töms varje vecka.
• Plast töms varje vecka.
• Glas töms varannan vecka
• Metall töms varannan vecka.

Station ADL 19-21:
• Kartong/pappersförpackningar töms varje vecka.

Lokalhyresgäster

För lokalinnehavare gäller att man själv ansvarar och bekostar bortforslandet av samtliga sopor. Föreningen har ingen skyldighet att ta hand om vare sig hushållssopor eller grovsopor från kommersiella lokaler.