Hoppa till innehåll

Styrelsen

Observera: på uppdrag av styrelsen hanterar HSB alla boendespecifika ärenden. Styrelsen och dess medlemmar har inte möjlighet att besvara frågor från boende, utan allt hänvisas till HSB.

Felanmälan görs via HSB. Önskar man kontakt med styrelsen så går det bra här.

Styrelsens ansvar

Som beslutande organ i en av Sveriges största bostadsrättsföreningar har styrelsen inte möjlighet att hantera boendespecifika ärenden. Styrelsen arbetar heller inte operativt på detaljnivå med fastigheterna.

Styrelsens uppgift är att hantera och fatta beslut kring större projekt som avtal, upphandlingar och investeringar. Styrelsen ska företräda föreningen och värna dess intressen, och säkerställa att verksamheten fortlöper på ett ekonomiskt och tekniskt korrekt sätt enligt mål och planer.

Ledamöter

HSB Brf Fredhälls styrelse består sedan den 29 november 2023 av följande personer:
Sarah Bjärkby, ordförande
Simon Arledal, vice ordförande
Nima Pashai, ledamot
Selma Salkic, ledamot
Jacob Magnusson,  ledamot
Isabel Stiehl, ledamot
Olof Sandell, ledamot
Merve Suvakci, suppleant
Henri Mäkelä, suppleant

HSB-ledamot

Fredrik Brorson, ordinarie

Revisor

Sarah Golibari, ordinarie
Pär Trehörning, revisorssuppleant

Valberedning

Lars Sundelind, sammankallande
Olov Rickardsson
Ellen Axenborg

Förvaltare

HSB