Hoppa till innehåll

Påminnelse: Uthyrning via Airbnb (och liknande förmedlingssidor) är förbjudet

Styrelsen påminner igen om att det är förbjudet att hyra ut via förmedlingstjänster. Detta har gällt sedan styrelsebeslut 2017 men vi ser tyvärr flera exempel på att detta fortsätter.

Det måste alltid finnas en namngiven person för att få uthyrning godkänd. Uthyrning via Airbnb eller liknande förmedlingssidor är således förbjudet. Ett fall har prövats i hyresnämnden (inte för vår förening) där hyresnämnden inte godkänner uthyrning via Airbnb. Det finns inte stöd i Bostadsrättslagen för denna typ av uthyrning eftersom den är ”mer att likna vid hotellverksamhet av kommersiell natur”.

Detta framgår tydligt på Andrahandsuthyrning & Renovering.

Att upplåta en lägenhet olovligen i andra hand är en förverkandegrund som kan ligga till grund
för en uppsägning av nyttjanderätten till lägenheten.