Hoppa till innehåll

Avisering om avgiftshöjningar

Mot bakgrund av breda kostnadsökningar har styrelsen efter noga övervägande och kostnadsöversyn beslutat att höja vissa avgifter.

Från och med 1/1 2024 kommer månadsavgiften att öka med 12%.
Hyran för föreningslokal Victoria ökar till 1000 kr per tillfälle och för gästlägenheterna korrigeras priset till 600 kr per natt.

Observera att höjningen även gäller redan gjorda bokningar som infaller efter 1/1 2024.

Exempel på kostnadsökningar som ligger till grund för detta beslut är:

  • kraftigt ökande räntekostnader på våra gemensamma lån
  • fjärrvärme +12%
  • vatten +25%
  • avfall +24%

Styrelsen följer noga utveckling av våra kostnader och arbetar ständigt för att säkra en hållbar ekonomi för vår förening. På bakgrund av detta kan ytterligare avgiftshöjningar komma att bli nödvändiga.