Hoppa till innehåll

Ventilation

Flera medlemmar har påtalat att det drar kallt från ventilationen i badrummet. En vanlig orsak till det upplevda draget är att tilluftsventilerna både i badrum och ev. i kök/vardagsrum är stängda vilket skapar ett bakdrag i frånluftskanalen. Bakdraget gör att frånluftskanalen blåser ut luft i stället för att suga ut luft ur rummet som är dess uppgift.

Samtliga tilluftsventiler behöver således vara öppna för att få en fungerande ventilation i lägenheten och för att minska risken för bakdrag i frånluftskanalen.

En annan potentiell orsak till bakdrag skulle kunna vara att spisfläkt i kök är kopplad på ventilationskanal vilket inte är tillåtet. I detta fall måste spisfläkt kopplas från ventilationskanal och kolfilterfläkt behöver installeras.

Styrelsen har full förståelse för att det kan upplevas som väldigt kallt när tilluftsventilerna är öppna under de kallaste månaderna. Är det väldigt kallt i lägenheten uppmanas medlemmarna att felanmäla värmen så att fastighetsskötaren kan utföra en kontroll av temperaturen eller vidare felsökning av vad som orsakar att det är kallt i lägenheten.

Den övre ventilen på bilden i badrum (gallerventilen) är frånluft och den nedre (placerad i dusch) är en tilluftsventil
Ventil under fönster är tilluftsventil