Hoppa till innehåll

Om snöröjning

Nu har vi fått lite snö passar vi på att informera om hur snöröjning prioriteras.

  • Snöröjning påbörjas vid 50 mm kallsnö respektive 30 mm blötsnö.
  • Först prioriteras snöröjning av räddningsvägar, därefter andra vägar till exempel vägar till portar.
  • Föreningen betalar för varje snöröjning per tillfälle. Styrelsen har en löpande dialog med HSB i snötider för att undvika onödiga insatser och kostnader, de kan betyder att snödjupet kan överskrida mer än 50 resp 30 mm när stora mängder snö förväntas.