Hoppa till innehåll

Situationen kring sopstationerna

Tidigare i år uppmanade styrelsen de boenden i föreningen till att slänga sitt skräp i rätt behållare och inte ställa skräp bredvid sopkärlen. Situationen har blivit ohållbar och efterlämnat skräp har skapat otrivsel, lockat till sig skadedjur och drivit höga kostnader för föreningen. Se Uppmaning från styrelsen.

Situationen har inte blivit bättre och styrelsen jobbar därför aktivt tillsammans med HSB’s utemiljökonsult för att hitta en lösning på problemet. 

Till dess att vi funnit en lösning vill styrelsen återigen påminna om att inte lägga skräp bredvid moluckerna om de är fulla, utan ta med soporna till kommunens sopstationer i området vid Coop (Hjalmar söderbergs väg 14) & Rålambsvägen 30. Grovsopor får heller inte efterlämnas på föreningens mark utan dessa hänvisas till närmaste ÅVC.

Styrelsen är medveten om att även personer som ej bor i föreningen ställer sitt skräp vid vår sortering, särskilt under sommaren. Detta gör det däremot inte okej för boenden att göra detsamma och även detta problem försöker styrelsen att hitta en lösning för.

Svensk lag gör det olagligt att skräpa ned. Vid mindre allvarliga fall av nedskräpning kan polisen direkt skriva ut en bot på 800 kronor.