Hoppa till innehåll

Uppmaning från styrelsen

Den senaste tiden har situationen kring föreningens sopstationer förvärrats. Detta skapar inte enbart otrivsel i vårt annars så fina bostadsområde och driver höga kostnader för föreningen, det drar även till sig råttor och andra skadedjur.

De moloker som finns längs Adlerbethsgatan är föreningens egna. Detta innebär att de existerar som en service till föreningens medlemmar, som annars hade hänvisats till Stockholm stads gröna återvinningsstationer längs Rålambsvägen eller vid Coop Kristineberg. Detta innebär således även att styrelsen har möjlighet att se över andra lösningar, alternativt helt upphöra med föreningens egen sophantering, om det helt enkelt inte fungerar väl. Det gör det inte i dagsläget.

Styrelsen i brf Fredhäll vill därmed, fastän det är troligt att det endast är en liten minoritet som missköter sig, skicka en uppmaning till samtliga boende i föreningen. Släng ditt skräp i den behållare det hör hemma. Är en behållare full, ställ det då inte bredvid för råttor eller måsar att kalasa på utan gå till en av Stockholms stads återvinningsstationer ett par hundra meter bort. Grovsopor som möbler och byggmaterial har föreningen ingen egen kapacitet alls för, utan detta ska föras till återvinningscentral i exempelvis Bromma. Tänk på dina grannar och den allmänna trivseln i ditt eget bostadsområde.

Svensk lag gör det olagligt att skräpa ned. Vid mindre allvarliga fall av nedskräpning kan polisen direkt skriva ut en bot på 800 kronor.

Styrelsen