Hoppa till innehåll

Information gällande vindsutrymmen och källargångar

Många utrymmen på vinden och källargångarna är fyllda med möbler och diverse saker. Styrelsen uppmanar därför er att ta bort era tillhörigheter som inte står innanför respektive förråd senast den 2/7.

Bortforsling av kvarlämnade föremål är kostsamt för föreningen, så för att undvika dessa extra kostnader ber vi er att se till att inga personliga ägodelar finns kvar efter detta datum.