Hoppa till innehåll

Årsstämma söndag 23 maj

Årets föreningsstämma äger rum söndag den 23 maj. Med anledning av rådande restriktioner kommer stämman att vara digital.

Tid: söndag 23 maj 2020 klockan 16.00
Plats: Digitalt via Zoom. Fåtal platser även hos Kosmonaut Events (f.d. Tranan), Adlerbethsgatan 21

Stämman kommer att hållas genom videotjänsten Zoom. Du kan enkelt delta genom din dator eller en smartphone. Även röstning kommer att ske digitalt, genom en app som du kommer behöva ladda ner och logga in i med mobilt BankId. 

Lathund för digital stämma

För mer information, se bifogade dokument nedan. Välkomna!

Kallelse till årsstämma 2021

Valberedningens förslag 2021

Investeringar i värmesystemet

Inkomna motioner 2021

Tidigare motion om solceller

Tidigare motion om barnvagnsförvaring

Tidigare motion om försäljning av råvindsutrymmen

Råvindsutrymmen ombyggnadsförslag 1 – nya bostadslägenheter

Råvindsutrymmen ombyggnadsförslag 2 – utbyggnad av befintliga medlemmars bostadsrätter

Informationsbrev angående ombyggnadsförslag 1 och 2

Styrelsen