Föremål i trapphusen

Styrelsen vill uppmärksamma att det inte är tillåtet att lämna lös egendom i trapphuset. Föreingen följer Södertörns brandförsvarsförbund sam MSB rekommendationer som säger att brandfarlig lös egendom ej få finnas i trapphusen. Viss egendom i trapphusen accepteras så länge de […]