Category : Styrelsen informerar

Infomöte miljörummet

Styrelsen bjuder in till information om framtida planer för föreningens källsortering Intresserade medlemmar är välkomna: Söndagen den 26/11 kl. 15.00 i Föreningslokalen Victoria (EA10) Har du inte möjlighet att delta kommer information distribueras vid ett senare tillfälle.      

Renovering hus 4 och 5

INFORMATIONSMÖTE RENOVERING HUS 4 och 5 HUS 4 (EA jämna, RÅ 52) 28/11 kl. 18.00 HUS 5 (FRÖ ojämna, RÅ 54) 29/11 kl. 18.00 i Föreningslokalen Victoria (EA 10) Alla medlemmar boende i Hus 4 och 5 är välkomna på informationsmöte inför kommande renovering av fasad, tak, fönster, balkonger i fastigheten. Informationsmötet…

Saknar du din cykel?

Saknar du din cykel? Ett stort antal cyklar som ej är märkta med blåa plastbandet finns uppsamlade. Uppsamlingsplats 1: Mellan hus 2 och 3, bakom cykelparkeringen på gräsmattan där grillplatsen är. Uppsamlingsplats 2: Mellan hus 4 och 5, på gräsmattan ned mot Adlerbethsgatan/snett bakom/ovanför miljörummet. Du kan hämta din cyklar…

Påminnelse cykelrensning/städdag

Vi samlas utanför föreningslokalen Victoria på Ernst Ahlgrens väg 10 14 oktober kl. 10.00 och beräknar hålla på till ca. kl 13.00. Föreningen bjuder på macka och något att dricka. Info uppmärkning av cyklar: Alla som äger en cykel och önskar ha den kvar märker upp sin cykel med ett…

Policy uthyrning via Airbnb och liknande förmedlingssidor

Hej, Under Boendeinfo/kontakt—Uthyrning i andra hand finns nu styrelsens beslut och dokument kring policy för uthyrning via Airbnb att ladda ner. Du hittar det även här: Policy för uthyrning via Airbnb Hälsningar, Styrelsen

Ny hyresgäst till gamla biograf Tranan

Styrelsen kan meddela att vi nu har en ny hyresgäst till gamla biograf Tranan (ADL 21). Då lokalen är i dåligt skick samt måste hyresgästanpassas kommer renovering pågå under höst/vinter (normal arbetstid, vardagar). Inflytt kommer ske först kvartal 1 2018. Vår nya hyresgäst heter Kosmonaut Eventproduktion och Digitaltryckeri. De har…

Information Com Hem

Com Hem, som är vår leverantör av tv-tjänster har nu bekräftat att de och Discovery Networks inte har kunnat enas om ett nytt avtal innan deras tidigare avtal löpt ut. Därför upphörde Com Hems rätt att sända Discovery Networks kanaler från fredagen den 1 september. Com Hem erbjöd Discovery att…

Protokoll Årsstämma 2017

Finns nu under för nedladdning här http://brffredhall.se/om-foreningen/arsredovisningar Hälsar Emelie

Nyinflyttad?

Nu finns uppdaterad info för dig som är nyinflyttad att ladda ner under fliken Om föreningen — Nyinflyttad?

Årsredovisningen 2016

Årsredovisningen finns nu på hemsidan för nedladdning under fliken Om föreningen. Hälsar, Emelie, Informationsansvarig

Kallelse till årsstämma

HSB Brf Fredhäll i Stockholm kallar härmed till ordinarie föreningsstämma söndagen den 23 april 2017 klockan 16.00 HSB-huset, Fleminggatan 4 1, Stockholm Kom i tid – insläpp från 15.30 Förslag till dagordning Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Godkännande av dagordning Val…

Pressmeddelande: Ekonomisk förvaltning

Brf Fredhäll väljer Fastighetsägarna Service  

Information: renovering fastighet

Hej, Här hittas Medlemsinformation renovering Hus 1 170221 RJn för kommande renovering av Hus 1 (Briljantsmycket). Information aviseras sedan löpande till berörda medlemmar och där kommer även kontaktuppgifter finnas till ansvariga personer hos entreprenören SEHED. Hus 4 & 5 (Purpur) har preliminär start renovering Q1, 2018 och mer info till dessa medlemmar…

Ny ekonomisk förvaltningsleverantör i Brf Fredhäll 1/4 2017

Styrelsen initierade under 2016 en upphandling för ev. byte av ekonomisk förvaltningsleverantör. Sex leverantörer lämnade anbud och efter utvärdering av dessa så har styrelsen kommit fram till att tilldela Fastighetsägarna Service uppdraget. Fastighetsägarna Service är en etablerad leverantör av förvaltningstjänster till Brf:er och levde mycket väl upp till både de…

Motioner till årsstämman

Medlemmar som önskar få motion behandlad på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen lämna denna till styrelsen senast den 28 februari enligt föreningens stadgar. En motion skall utöver beskrivningen avslutas med en eller flera att-satser. Frågor som tas upp i motioner bör handla om föreningens inriktning, strategi, övergripande och/eller andra principiella frågor…

Information inför start av renovering av hus 2

Hej, Snart startar renovering av hus 2 (Skogslandet 1). Via länken nedan finns info för nedladdning från kvällens möte. Denna info kommer även sättas upp i alla berörda portar inom kort. Information kommer sedan löpande från entreprenör. Då kommer också kontaktuppgifter till ansvarig person hos entreprenör finnas. Entreprenören hanterar alla…

Öppet Hus!

  Är du intresserad av styrelsearbete och funderar på om det kanske kunde vara kul att sitta i styrelsen för en av Sveriges största bostadsrättsföreningar? 30/1 19.00 i föreningslokalen Viktoria, EA 10 Då finns styrelsen på plats och berättar om styrelsearbete i allmänhet och exempel på uppgifter/projekt man kan ansvara…

Nya stadgar

Föreningen har antagit nya stadgar i enlighet med beslut på vårens föreningsstämma samt den extrainsatta stämman i höst. Du hittar stadgarna här stadgar_brffredhall Hälsar, Styrelsen

Renovering gamla biografen Tranan

Hej, För att kunna hyra ut vår stora lokal på ADL 21 igen behöver omfattande rivning göras och lokalen behöver genomgå en rad olika steg för att bli godkänd för uthyrning till kommersiell verksamhet. Detta arbete har nyligen påbörjats. Rivning och tillfixning i Tranan pågår ca. 2 veckor från nu….

Nyinflyttad?

Är du nyinflyttad hos oss eller snart ska flytta in? Du kommer inom de närmsta veckorna från inflytt att få info i ditt brevinkast men kan även ladda ner bladet på vår hemsida under Om föreningen och fliken Nyinflyttad?   Hälsar, Emelie, Informationsansvarig.