Hoppa till innehåll

Uppföljning hushållssopor

När styrelsen tog beslut om att stänga Miljörummet och ersätta detta med de nya underjordiska källsorteringsbehållarna, var ett antagande att mängden hushållssopor (dvs. de sopor vi slänger i våra sopnedkast) skulle minska. Grunden till antagandet var den nya möjligheten att sortera ut matavfallet som nu erbjuds i och med de nya behållarna.

Styrelsens mål med denna åtgärd var att minska hushållssopornas mängd (vikt) med 20%, vilket i sin tur skulle innebära en minskning med 20% för våra konstnader för hämtning av hushållssopor, eftersom Stockholm Vatten hämtar matavfallet gratis och kostnaden för hushållssopor baseras på vikt.

Nu när vi haft matavfallssortering i över ett halvår så kan vi se hur mängden hushållssopor har minskat. Nedan kan ni se en diagram där vi jämför mängden hushållssopor för 2017 och 2018:

Här finner ni hela rapporten från styrelsen Uppföljning hushållssopor