Hoppa till innehåll

Gästlägenheter och hyresrätt

Styrelsens uppgift är att förvalta, utveckla och optimera våra fastigheter (i samarbete med tex. våra leverantörer, entreprenörer och annan expertis).

Till detta uppdrag ligger också att se över hur våra ytor används. Tidigare hade föreningen bara en gästlägenhet men sedan ca. tre år tillbaka har vi två. Den nya gästlägenheten (Frö3) var tänkt att ersätta den gamla (EA/RÅ) då den senare ligger över jord och således kan säljas som bostadsrätt och ge intäkt till föreningen. En tillfällig övernattnings/gästlägenhet kan utan problem ligga under jord. I en motion på stämman 2015 önskade medlemmarna att man ska erbjuda två gästlägenheter istället för en. Stämman biföll förslaget men avslog den del som handlar om att det specifikt ska vara gästlägenheten på EA/RÅ som ska erbjudas. Detta då man fortsatt avsåg att sälja av den lägenheten och få intäkt till föreningen.

Andra projekt har tagit styrelsens tid men nu är vi där. Vi håller på att bygga en ny gästlägenhet i en av våra lokaler under jord (Frö7). Denna kommer ersätta lägenheten på EA/RÅ som ska säljas. Av den anledningen är bokning av den gamla gästlägenheten stängd (sista datum för uthyrning 1 maj) och inom kort öppnar bokning för vår nya gästlägenhet.

Utöver att vi säljer av gästlägenheten har vi även återtagit den enda hyresrätten föreningen haft och den ligger i skrivande stund på Hemnet till försäljning. Dessa objekt kommer (utan avkall på medlemsförmånen gästlägenhet) inbringa ett antal miljoner till vår förening och på så vis vara en hjälp i finansiering till nuvarande och kommande projekt inom Brf Fredhäll.

 Hälsar Emelie