Hoppa till innehåll

Ny ekonomisk förvaltningsleverantör i Brf Fredhäll 1/4 2017

Styrelsen initierade under 2016 en upphandling för ev. byte av ekonomisk förvaltningsleverantör. Sex leverantörer lämnade anbud och efter utvärdering av dessa så har styrelsen kommit fram till att tilldela Fastighetsägarna Service uppdraget. Fastighetsägarna Service är en etablerad leverantör av förvaltningstjänster till Brf:er och levde mycket väl upp till både de krav på innehåll, kvalitet av tjänst samt pris som vi efterfrågade.

Vad är ekonomisk förvaltning?

Inom den ekonomiska förvaltningen ligger b.la hjälp med bokslut, årsredovisning och administrativa/finansiella tjänster. För dig som boende innebär det främst avgiftshantering (den månadsavgift du betalar för din lägenhet), överlåtelse, pantsättning och hyra ut i andra hand. Dvs. Fastighetsägarna Service kommer f.rom 1/4  utföra det uppdrag som vår leverantör HSB Stockholm har idag. Riksbyggen har fortsatt hand om den tekniska förvaltningen, drift och skötsel av våra fastigheter. Vi är fortsatt en HSB-förening och bytet av leverantör innebär inga förändringar i medlemskapet. Bytet innebär heller inga höjningar av månadsavgiften för dig som boende.

Styrelsen och Fastighetsägarna Service kommer under början av mars ge mer information till alla boende (via brevinkast) vilka rutinförändringar en ny leverantör innebär för dig som boende. Även hemsidan kommer uppdateras med nya riktlinjer och kontaktvägar i samband med att bytet sker.

Hälsar Styrelsen