Hoppa till innehåll

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Hej,

Då vi på den senaste tiden fått en hel del frågor kring förenings- och förvaltningsprojekt vill vi härmed gå ut med information till alla medlemmar vad för större saker vi jobbar med och vad som kommer ske framöver.
– På uppdrag av årsstämman 2015 ser vi över vår förvaltning, drift och avhjälpande underhåll. Detta är ett stort projekt och inga resultat eller förändringar finns att informera om än. Dock vill vi poängtera att våra fastighetsskötare, oavsett vad vår utredning kommer fram till kommer att fortsätta arbeta i föreningen. Det finns inga tankar på något annat än att Roger och Anders ska fortsätta det fantastiska jobb de gör för oss.
– Gällande underhåll av fasader, tak, fönster och balkonger, är det ett projekt vars förarbete inom kort är avklarat och det anstående renoveringsarbetet snart kan börja. Några lån har inte tagits för detta initiala engagemang. Inte heller har några hyreshöjningar planerats i skrivande stund. Med anledning av att föreningens ekonomi är så pass solid kommer ej några lån och/eller hyreshöjningar i dagsläget vara nödvändiga.

Så snart vi har mer information och tidsplan att delge er kommer alla medlemmar bli inbjuda till informationsmöte kring ovanstående punkter.

Bästa hälsningar, Styrelsen i Brf Fredhäll.