Hoppa till innehåll

Ingen fara på taket – vindskuporna får vara kvar.

Efter många turer och en hel del oro kan vi äntligen andas ut. Stadsbyggnadskontoret har beslutat att inte kräva något vite för de takkupor som inte följt bygglovet.

Orsaken är, i korthet, att man ansett ärendet preskriberat. Beslutet är bifogat inlägget i sin helhet om du vill fördjupa dig, men här är ett utdrag:

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att med hänvisning till preskription inte meddela några vitesförelägganden, samt att därutöver anföra följande:

1997 gav stadsbyggnadskontoret på delegation bygglov för sammanlagt 192 takkupor på fastighetema Purpur 1, Purpur 2, Briljantsmycket 3, Briljantsmycket 4, Skogslandet 2 och Skogslandet 3. Av dessa utfördes 48 stycken. Dessa takkupor kom dock att utformas i strid med givet lov, ett förhållande som varit känt sedan 2004.

Stadsbyggnadsnämnden finner att det föeslagna vitesföreläggandet skulle komma att innebära mycket kraftiga konsekvenser för 48 familjer. Vid närmare utredning av förhålllandena har stadsbyggnadskontoret också kunnat konstatera att byggnationen är att anse som preskriberad. Nämnden beslutar därför att inte utdöma vite.

Beslutet innebär dock även att det knappast kan bli tal om nya vindskupor i framtiden:

Stadsbyggnadsnämnden uttalar också att vi inte kommer att tillstyrka en fönyad ansökan av byggloven från 6 februari 1997 för de resterande takkupoma på fastighetema. För att kunna bifalla en fömyad ansökan om bygglov måste de aktuella 48 takkupoma i sa fall överensstämma med de uppraträde tjänsteutlåtandena från den 20 april 2010 i de nu aktuella ärendena. Nämnden kommer heller inte att kunna tillstyrka en ansökan om bygglov för tillkommande takkupor om de föreslås utformas som de befintliga 48 kupoma.

Stadsbyggnadsnämnden kommer att betrakta de 48 utförda takkupoma som planstridiga tillbyggnader.

I styrelsen är vi mycket nöjda att kunna lägga ärendet bakom oss, och vill tacka alla er som berörts för ert stora tålamod.

Ladda ner beslutet i sin helhet