Hoppa till innehåll

Svara på enkät – Underlag till handdukstorksprojektet

Styrelsen har under styrelseåret fortsatt att utreda frågan om de vattenburna handdukstorkarna. Arbetet har fortskridit men för att kunna presentera ett så väl underbyggt underlag till kommande stämma behöver styrelsen medlemmarnas hjälp för att få en tydlig översikts över vilka medlemmar som skulle komma att omfattas av ett beslut på stämman.

Till Enkäten

Vi har därför skapat en enkät för att få en översiktsbild över hur medlemmarnas badrum ser ut i dagsläget. Det tar ca 10 min att besvara enkäten. Det är helt frivilligt att besvara, men styrelsen vill understryka vikten av att så många som möjlig besvarar för att det underlag och de kalkyler vi presenterar på stämman ska vara korrekta.

I beskrivningen av enkäten förtydligas villkor för sekretess och delning av information. Informationen av insamlad enkät används endast för att stödja arbetet av att ta fram underlag for projektet gällande byte av handdukstorkar, vilket kommer att presenteras på kommande stämma.

Om projektet

Bakgrunden till projektet är dels att föreningens största utgift i dagsläget är uppvärmningskostnader, och dessa kostnader ökar ständigt. Vidare innebär även de befintliga handdukstorkarna även en risk för spridning av legionella, vilket är anledningen till att nybyggda lägenheter inte tillåter denna typ av vattenburna handdukstorkar.

Motionen togs upp på årsstämman 2021 och beslutades att bordläggas till kommande extrastämma. Styrelsen vill därför komplettera den information som presenterades med ytterligare underlag.