Hoppa till innehåll

Renovering av tvättstugor

Föreningens maskinella tvättutrustning (tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och manglar) är åldersti-gen och har nått sin tekniska livslängd (och mer därtill i fler fall), vilket under senare år märkts såväl på fler stillastående maskiner som i ökade reparationskostnader. Under 2019 och 2020 kommer därför föreningens tvättutrustning bytas ut, och i samband med detta samtliga tvättstugor att renoveras.

Efter genomförd upphandling kommer dagens maskiner från Electrolux att ersättas med maskiner från Podab. Dock kommer sannolikt 6 befintliga tvättmaskiner, 1 torktumlare och 1 torkskåp från Electrolux behållas då dessa är relativt nyinköpta. Ev. kan dessa säljas på begagnatmarknaden och i så fall ersättas med nya maskiner.

En övergripande målsättning styrelsen har är att minska föreningens energiförbrukning samt löpande driftkostnader. De nya maskinerna som köps in drar mindre energi jämfört med befintliga. Dessutom kommer de nya torktumlarna vara försedda med värmeväxlare för att på detta sätt markant minska energiförbrukningen och inte släppa ut den varma luften rakt ut och ”elda för kråkorna”, som görs idag. Samtidigt innebär detta att torktiderna förlängs, och man bör räkna med att det kommer ta ca 50–60 min att få tvätten helt torr i de nya torktumlarna. De referenser föreningen inhämtat från andra före-ningar som bytt till denna lösning intygar att tvätten blir torr på 60 min och att längden på tvättpassen inte påverkas, varför vi behåller våra 3-timmarspass som vi har idag (och drop-in-passen på 2 timmar). Men man ska inte kan räkna med att få tvätten torr på ca 30 min, vilket är möjligt idag.

Som planen är nu kommer renoveringen starta med tvättstugorna i Hus 5, dvs. Frödingsvägen 3 och 9. När dessa tvättstugor är klara kommer sannolikt tvättstugorna i Hus 2, dvs. Vitalisvägen 4 och 6 att re-noveras. Övriga tvättstugor renoveras under 2020. Observera att denna plan inte är fastställd, utan kan komma att ändras, både en och två gånger. Styrelsen kommer därför återkomma med mer info längre fram kring den exakta ordningen tvättstugorna kommer renoveras.

Styrelsen inväntar just nu offerter avseende renoveringsarbetena. Nuvarande arbetshypotes är dock att stänga och renovera två tvättstugor i taget. Att renovera två tvättstugor parallellt bedöms ta ca 1 månad. Under denna tid kommer man därför behöva gå till en annan tvättstuga för att tvätta. Planen är vidare att renovera under sommarmånaderna, detta då de flesta av oss är på semester och trycket på tvättstugorna är som lägst. Dessutom är vädret oftast som bäst på sommaren och det är enklare att tillfälligt gå lite längre till en annan tvättstuga, samt att man använder färre klädesplagg jämfört med på vintern.

Det som övergripande kommer göras i respektive tvättstuga är, förutom att byta maskiner:
• Ta bort plastmattan på golvet och ersätta med klinker
• Måla och fräscha upp väggar
• Byta belysning till LED-belysning med rörelsesensorer
• Ersätta bord och tvättvagnar med nya
• Se över dragningar av vatten och ventilation
• I vissa fall även se över möbleringen/placeringen av tvättutrustningen

Målsättningen med bytet av den maskinella utrustningen och renoveringen av tvättstugorna är att:
• Öka tillgängligheten genom färre fel på maskinerna
• Minska energiförbrukningen genom mer energisnåla maskiner och ny belysning
• Minska reparationskostnaderna för tvättutrustningen
• Göra våra tvättstugor fräschare och trevligare

Mvh
Styrelsen