Hoppa till innehåll

Förrådsinventering inledd

Styrelsen har beslutat om en kartläggning av föreningens förrådsutrymmen. Nu påbörjas den sista fasen med att boende uppmanas märka upp sina förråd, med start på Vitalisvägens ojämna nummer.

Styrelsen uppmärksammades för några år sedan om att en del lägenhetsinnehavare saknar förråd, samtidigt som vissa lägenheter förfogar över fler än ett. Detta är inte förenligt med likhetsprincipen, varför en översyn påbörjades. Styrelsens mål är att varje lägenhet förfogar över ett förråd.

Ritningar har tagits fram över vindsytorna och en förteckning över förråden är upprättade. För att verifiera att alla lägenheter får rätt förråd, d.v.s. att förteckningen över föreningens förråd stämmer överens med lägenhetsregistret, kommer vi under hösten att be samtliga medlemmar i föreningen att märka upp sina förråd.

Plastfickor kommer att sättas upp på förrådsdörrarna på vinden. Ett formulär kommer sedan att läggas i medlemmarnas brevinkast. Formuläret ska fyllas i med namn, adress och lägenhetsnummer. Därefter ska formuläret sättas i plastfickan på vindsdörren. Inventeringen kommer att ske ett hus i taget, med start på Vitalisvägens ojämna nummer.

Vid frågor hänvisas till forradsinventering@brffredhall.se.

Styrelsen