Hoppa till innehåll

Upprustning av innergårdarna

Grillplatserna på innergårdarna mellan hus 2 och 3 respektive mellan hus 4 och 5 kommer inom kort att rustas upp och byggas om. Grillplatserna kommer få samma utformning som den redan upprustade grillplatsen längs Vitalisvägen udda nr.

Sannolikt kommer intilliggande cykelparkeringar tillfälligt att påverkas under byggtiden. Var vänlig observera därför ev. infolappar på plats och flytta cyklar vid behov.

Kostnaden för upprustningen är budgeterad till totalt 0,5 Mkr, dvs. 0,25 mkr per grillplats, vilket är detsamma som för grillplatsen vid Vitalisvägen.

I övrigt sker en kontinuerlig översyn av föreningens hela utemiljö tillsammans med Riksbyggen, och ett löpande arbete med t.ex. beskärning av buskar och träd, upprustning av rabatter m.m.

/Styrelsen