Hoppa till innehåll

Föremål i trapphusen

Med anledning av senaste tidens diskussion runt föremål i trapphus, där styrelsen kritiseras både för att vara för släpphänt och för strikt vill vi upprepa följande, som senast meddelades i oktober 2018 via hemsidan:

Trapphusen är gemensamhetsutrymmen där vi har ansvar för säkerhet och trivsel.

Vi följer därför Södertörns brandförsvarsförbund och MSB:s rekommendationer som säger att brandfarlig lös egendom ej får finnas i trapphusen. Viss egendom i trapphus kan accepteras så länge det ej är brännbart eller innehåller små mängder brännbart material som ej påverkar trapphusets framkomlighet.

Exempel på sådan egendom är:

-Rullatorer

-Barnvagnschassier

Det måste alltid finnas minst 0.9 m fri passage.

Detta betyder att barnvagsninsatser, filtar, väskor och dylikt inte får förvaras i trapphusen. Vi noterar att efterlevnaden är blandad, vilket vi får rättmätig kritik för. Vi har uppdragit åt vår tekniska förvaltning Riksbyggen att rondera och uppmärksamma ägare på felförvarad egendom. Skulle det inte räcka kommer styrelsen att ta kontakt med aktuella medlemmar och vid behov söka brandmyndighetens hjälp med förklaring.

Vi har samtidigt stor förståelse för barnfamiljers situation med mycket bärande i trappuppgångar utan hiss. Befintliga barnvagnsutrymmen finns men är otidsenliga och används sällan. Att komplettera föreningens alla trappuppgångar med säkra och relevanta barnvagnsförråd är ett stort och kostsamt projekt, där ett beslut om sådant måste underkastas Föreningsstämman. Motioner om detta är välkomna när motionstiden för stämma 2020 öppnar. Denna är planerad till 10:e maj och motioner kommer att kunna lämnas enligt föreningens stadgar

//Styrelsen