Hoppa till innehåll

Uppdatering kring renovering av tvättstugorna

Info försening tvättstugan Vitalisvägen 9

Tyvärr har det uppstått problem med det pågående renoveringsarbetet med tvättstugan på Vitalisvägen 9. De fuktskador tvättstugan har fått under åren, till följd av vatten som trängt på mot fasaden pga. undermålig dränering, är mer omfattande än vad någon visste innan.

Ny preliminär öppningstid för tvättstugan är därför ca 20 juli, men denna tid är som sagt preliminär kommer sannolikt ändras ytterligare (minst) en gång. Mer info kommer längre fram.
Som situationen är nu, är det alldeles för blött i både väggar och golv för att kunna fortsätta renoveringsarbetet. Styrelsen har varit på plats och tillsammans med arbetsledaren gått igenom läget. Tyvärr är det inte mycket vi kan göra. En fuktfirma har varit på plats och fuktmätt samt även ställt dit avfuktare för att skynda på processen så mycket som möjligt. Fuktmätning kommer ske med jämna mellanrum och när värdena är tillräckligt bra för att fortsätta återupptas renoveringsarbetet. Fuktfirman har uppskattat minst 4 veckor, varför det är styrelsens bedömning att förseningen kommer bli minst detta.

Det var känt på förhand att denna tvättstuga var mer problematisk än övriga i och med de fukt- och dräneringsproblem som var kända. Detta var också en av huvudorsakerna till att denna tvättstuga lades först i planeringen, just för att ha lite marginal under sommaren när färre av oss är hemma och behöver tvätta. Tyvärr behöver nu denna marginal tas i anspråk, vilket innebär ytterligare olägenheter för de av oss som vanligtvis nyttjar denna tvättstuga.

Avseende renoveringen av tvättstugan på Ernst Ahlgrens väg 2 fortlöper denna utan komplikationer och helt enligt tidplan och denna bedöms därför öppna enligt plan 3 juli.

/Styrelsen