Hoppa till innehåll

Förtydligande inför stämman gällande digitala ombud

För den som tänkt använda sig av digitalt ombud vid årsstämman den 23 maj krävs att undertecknat fullmaktsunderlag lämnats in till expeditionen på Ernst Ahlgrens väg 5 senast onsdag 19 maj. Detta beror på att fullmakterna ska hinna hanteras administrativt innan stämman.

Medlem får utöva rösträtt genom ombud. Äkta make, sambo, föräldrar, syskon, barn eller annan medlem i föreningen får vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Fullmakt att utöva rösträtten utfärdas av medlemmen och skall vara daterad och undertecknad. Fullmaktsunderlag finns att hämta på föreningens expedition, som har öppet tisdag och torsdag 7.30-8.00.

För de som ska vara ombud via Zoom behöver anmälan göras i förväg genom att lämna in undertecknat fullmaktsunderlag på expeditionen, så att styrelsen sedan kan registrera detta inför själva stämman. Denna kan läggas i expeditionens brevlåda.

För mer information hänvisas till själva kallelsen, med tillhörande dokument.

Styrelsen