Hoppa till innehåll

Uppvärmningsproblem i samtliga hus

För närvarande är det problem med att få tillräckligt varmt i föreningens alla hus, främst Hus 1 (Vitalisvägen udda nr) och Hus 5 (Frödingsvägen). Våra fastighetsskötare samt personal från Stockholm Exergi arbetar med att rätta till detta så att alla får det tillräckligt varmt inomhus, såväl boende som lokalhyresgäster.

Bakgrunden till uppvärmningsproblemen är de byten av shuntgrupper, pumpar och expansionskärl som gjordes under hösten. Detta genomfördes då delarna nått sin tekniska livslängd (och mer därtill), samt att reservdelar saknades.

Efter bytet gjordes en grundinställning av systemet, vilken nu tydligt visat sig vara otillräcklig. Det huvudsakliga problemet är att det vatten som skickas ut från huvudcentralen i Hus 2 till shuntgrupperna i övriga hus inte blir nog varmt. Det finns några olika lösningar på problemet, vilket fastighetsskötarna samt personal från Stockholm Exergi alltså nu arbetar med.

Föreningen har sedan ett antal år haft ett i flera avseenden omodernt uppvärmningssystem. Dessutom har ingen injustering av systemet gjorts sedan 1980-talet vilket gör att värmen varierar mellan olika hus, våningsplan, lägenheter och lokaler. Dessutom påverkar även andra genomförda arbeten, som exempelvis den relativt nyliga fasad- och fönsterrenoveringen. Vissa brister har nu blivit tydliga, då temperaturen under en tid legat kring -10 grader. 

En större översyn av hela uppvärmningssystemet pågår därför för närvarande. Självklart ska alla ha det varmt inomhus.

Styrelsen