Hoppa till innehåll

Motioner till årsstämman 2021

Medlemmar som önskar få motion behandlad på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen lämna denna till styrelsen senast den 28 februari 2021, enligt föreningens stadgar.

En motion ska utöver beskrivningen avslutas med en eller flera att-satser. Frågor som tas upp i motioner bör handla om föreningens inriktning, strategi, övergripande och/eller andra principiella frågor. Motioner ska inte handla om detaljerade medlemsspecifika ärenden.

Motioner kan antingen läggas i föreningens brevlåda vid expeditionen på Ernst Ahlgrens väg 5 eller skickas via e-post till informationsansvarig@brffredhall.se.

Föreningsstämman planeras äga rum i maj 2021 och kallelse kommer i vanlig ordning att anslås senare.

Styrelsen