Hoppa till innehåll

Uppgradering av föreningens värmesystem

Som många av oss boende noterade under onsdagen saknades varmvattnet under delar av dagen. Orsaken till detta är de uppgraderingar som nu görs avseende föreningens värmesystem.

Föreningen har i dag höga värmekostnader. En del av de höga kostnaderna beror på att föreningen under flera år returnerat för varmt returvatten till Stockholm Exergi, och fått betala straffavgifter för detta. Vi utnyttjar således inte den värme som tillförs oss på ett effektivt sätt. Dessutom har många boende genom åren klagat på kalla lägenheter. Dessa klagomål har dock tydligt minskat sedan fasadrenoveringen 2016-2018, då även fönstren renoverades.

Många boende upplever också att det är kallt inomhus under höst och vår, då temperaturen ute varierar mycket. Detta beror på att uppvärmningssystemet styrs av sensorer som känner av temperaturen utomhus. Och varierar temperaturen ute mycket, kommer den även göra det inomhus.

För att erhålla ett mer behagligt inomhusklimat samt minska föreningens uppvärmningskostnader görs nu ett antal investeringar i värmesystemet. De första delarna genomförs just nu, vilket innebär installation av ett nytt expansionskärl, med tillhörande avgasare och patronfilter. Då magnetit under åren bildats på insidan av rören för varmvattnet samt i våra radiatorer (element), bildar detta ett isolerande skikt på insidan, vilket leder till sämre värmeöverföring. Genom det nya expansionskärlet, avgasaren och patronfiltret renas vattnet som cirkulerar runt kontinuerligt och magnetiten avlägsnas. Värmen i vattnet överförs då bättre genom våra element och inköpt fjärrvärme utnyttjas mer effektivt, vilket inte bara leder till varmare element och varmare inomhus, det sänker även temperaturen i returvattnet.

Nästa steg, vilket kommer ske under oktober, är att befintliga shuntgrupper under varje hus byts ut mot nya, moderna varianter. Samtidigt ersätts även befintliga pumpar med nya, behovsstyrda pumpar. Inställning sker även av reglercentral. Med ny modern utrustning kommer temperaturen på returvattnet att sänkas. Vidare är de nya pumparna behovsstyrda, till skillnad mot befintliga som alltid går på ett konstant varvtal, vilket även väntas minska föreningens elförbrukning. Bytet av shuntgrupper görs under en dag per hus, och kommer märkas av genom att elementen denna dag blir kalla under en tid. Exakt vilken dag vilket hus påverkas är inte bestämt i nuläget.

Föreningen har även låtit installera inomhussensorer i 12 olika lägenheter för att kunna se hur inomhustemperaturen varierar mellan olika hus och lägenheter.

Ytterligare förslag på fortsatta investeringar finns på bordet, men är ännu ej beslutade. Orsaken är att styrelsen dels önskar se vilken effekt dessa första investeringar får, dels följa hur inomhustemperaturen i våra lägenheter varierar. Inget arbete kommer dock göras under vintern, utan eventuella kommande följdinvesteringar kommer i så fall genomföras under senvåren och sommaren 2021.

Styrelsen