Hoppa till innehåll

Styrelsen informerar

Höstens extrastämma ställs in, Victoria invigs med öppet hus i november och fler lokaler fräschas upp.

Med anledning av coronapandemin och de fortsatta rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten väljer styrelsen att ställa in den planerade extrastämman under hösten. Ordinarie årsstämma är tänkt att äga rum i april-maj 2021. De inkomna motionerna från 2020 års stämma – barnvagnsförvaring och renovering av vindsutrymmen – föreslogs bifallas av styrelsen, och är därför under utredning.

Renoveringen av föreningslokalen Victoria på Ernst Ahlgrens väg 10 har som tidigare meddelats dragit ut på tiden. Nytt datum för invigning är söndag den 8 november, och i samband med detta bjuder styrelsen in till öppet hus med fika mellan 11.00 och 15.00. Avgiften för att framöver hyra Victoria från klockan 13.00 till 12.00 dagen efter blir 500 kronor per bokningstillfälle.

Även det nyrenoverade gymmet står färdigt i början av november. Styrelsen har beslutat om en årlig avgift om 300 kronor för att nyttja lokalen. Information om hur boende som är intresserade av tillgång till gymmet betalar denna avgift kommer. Också bastun och den nyrenoverade relaxdelen öppnar samtidigt. Dessa kommer inte att vara avgiftsbelagda.

Intill nyrenoverade Victoria kommer det att finnas 6 st arbetsplatser. Fyra av dessa kommer vara bokningsbara, och två drop-in. Samtliga pass kommer vara 4 timmar (för- respektive eftermiddag). Även här kommer mer info om hur bokning sker.

Föreningens två gästlägenheter på Frödingsvägen 3 respektive 7 kommer att fräschas upp under hösten. Detta innebär att de periodvis inte kommer att kunna bokas. Dessutom har en tredje gästlägenhet skapats, vilken kommer öppna under vintern. Exakt tidplan för gästlägenheterna har inte fastställts i dagsläget.

Den snickarbod som föreningen förfogar över och som stängdes i samband med renoveringen av Victoria kommer att flyttas. Ny plats blir på Ernst Ahlgrens väg 7, bakom/innanför hunddagiset. Renoveringen av den nya snickarboden kommer påbörjas efter att Victoria är färdigställd, och öppning blir sannolikt under första halvåret 2021. I likhet med gymmet kommer en årlig avgift att debiteras den boende som vill nyttja snickarboden.

Styrelsen vill även avisera att stamspolningar kommer att genomföras under 2020 och 2021. Detta gäller både köks- och badrumsstammar. Föreningens boende kommer inte påverkas mer än att hantverkare behöver tillträde till respektive lägenhet under 30-60 minuter. Mer info kommer.

Styrelsen