Hoppa till innehåll

Planerad fotbollsplan i Fredhällsparken

Flera medlemmar har hört av sig till oss i styrelsen och undrat hur vi ställer oss till planerna på en fotbollsplan i Fredhällsparken. Vi tog upp frågan på det senaste styrelsemötet den 19 december.

Vi kommer kontakta våra grannföreningar för att höra hur de ställer sig till planerna och om vi kan göra något tillsammans. Det har också bildats en facebookgrupp för att bevara parken: Rädda Fredhällsparken – Säg Nej Till Fotbollsplanerna.

Det finns tid att agera. Inget beslut är ännu fattat och kommunen räknar med att börja bygga fotbollsplanen först 2017. Dessutom har vi ett kommunval emellan.

För att fotbollsplanen ska kunna byggas måste kommunen först ta fram en ny detaljplan för området. Nuvarande detaljplan tillåter ej en idrottsanläggning. Många kommer ha synpunkter på en ny detaljplan och alla berörda har möjlighet att överklaga densamma till Länsstyrelsen.

Men självklart kan man göra mer. Politiker går att påverka. Vi är en stor förening och har möjlighet att skapa opinion om det visar sig att majoriteten är emot fotbollsplanen.

För er som vill läsa mer om ärendet finns information under den här länken:

http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1734654