Hoppa till innehåll

Till samtliga medlemmar i BRF Fredhäll

En bostadsrättsförening består av sina medlemmar. Den företräds av en styrelse som är vald av deltagare på en föreningsstämma som är öppen för alla medlemmar. Idag består styrelsen av 5 ledamöter som företräder de ca. 1000 medlemmarna i föreningen.
Nuvarande styrelse står inför stora utmaningar och en ohållbar arbetsbörda, varför det är av stor vikt att fler engagerar sig.

Igår, söndag 1 oktober, ordnade vi en träff där det fanns möjlighet att prata med styrelsen och få information om styrelsearbetet. Det kom 3, varav två inte är intresserade av att ställa upp och en är ordförandens sambo.

För att en förening ska fungera krävs det att alla engagerar sig efter förmåga.

Med detta meddelande hoppas vi att fler känner ett ansvar och tar sig en funderare över vad just ni kan bidra med och att ni förhoppningsvis anmäler intresse till valberedningen. Den nuvarande styrelsen är alldeles för liten för en så stor förening som vår. Om inte engagemanget bland våra medlemmar ökar kan det få långtgående konsekvenser för vår förening och våra hem.

Om du kan tänka dig engagera dig i styrelsen eller vill få reda på mer om styrelsearbetet, kontakta valberedningen så snart som möjligt.
Mejl: valberedning@brffredhall.se
Mobil: 0706 871 880 (Lars)