Hoppa till innehåll

Andrahandsuthyrning och Airbnb

På förekommen anledning så vill Styrelsen peka på att andrahandsuthyrning kräver tillstånd och kan pågå i max 3 år samt att uthyrning via Airbnb inte är tillåtet.

Otillåten uthyrning i andra hand

Uthyrning utan styrelsens tillstånd eller tillstånd från hyresnämnden kan få stora konsekvenser för bostadsrättshavaren. Det kan resultera i att rätten till lägenheten förverkas, alltså att medlemmen helt enkelt blir uppsagd.

Mer detaljer finns att läsa under Boendeinfo/Kontakt » Andrahandsuthyrning & Renovering