Hoppa till innehåll

Avisering om avgiftshöjningar

Mot bakgrund av breda kostnadsökningar har styrelsen beslutat att höja vissa avgifter.

Månadsavgiften kommer att öka med 5%.
Hyran för föreningslokal Victoria ökar till 750kr per tillfälle och för gästlägenheterna korrigeras priset till 500kr per natt.

Detta gäller från och med 1/1 2023. Observera att höjningen även gäller redan gjorda bokningar som infaller efter 1/1 2023.

Exempel på kostnadsökningar som ligger till grund för detta beslut är de ökade räntekostnaderna, fjärrvärmen +8,2%, vatten +25% och avfall ca +18%.

Styrelsen vill också redan nu flagga för att ytterligare avgiftshöjningar kan komma att bli nödvändiga.