Hoppa till innehåll

Renovering av grillplatsen Vitalisvägen 9

I samband med att tvättstugan på Vitalisvägen 9 renoveras och dräneras, kommer även den intilliggande grillplatsen att renoveras. Under maj (och ev. delar av juni) kommer därför grillplatsen vara stängd för markarbeten. Under tiden dränering sker av tvättstugan kommer grillplatsen dessutom nyttjas som materialupplag.

Exakt utformning av grillplatsen håller på att tas fram, men huvuddragen är att nuvarande staket kommer att ersättas med antingen ett genombrutet träplank eller en häck på långsidan mot parken samt på kortsidan i riktning mot Adlerbethsgatan. Långsidan mot Vitalisvägen kommer lämnas öppen (till skillnad mot idag). Vidare kommer asfalten ersättas med plattor, grillen flyttas till ena hörnet, samt sannolikt en pergola byggas över halva grillplatsen. Cykelparkeringarna framför grillplatsen kommer flyttas till andra placeringar längs Vitalisvägen.

Vänligen flytta därför bort de cyklar som idag är parkerade i de tre cykelställ som finns framför grillplatsen till andra cykelställ, eller in i cykelförrådet. När cykelställen är tomma kommer dessa att flyttas till de nya platserna.
Målsättningen är att kunna öppna grillplatsen igen under juni.

Mvh
Styrelsen