Hoppa till innehåll

Byte av bredbandsleverantör

I samband med att BRF Fredhäll kommer byta bredbandsleverantör till Bahnhof så kommer Bahnhofs tekniker att gå runt bland våra lägenheter och undersöka vilka lägenheter som kommer behöva byta sin fiber-konverter.

Under måndagen den 3/12 klockan 16.00 till ca 20.00 så kommer tekniker gå runt och ringa på hos våra medlemmar, de kommer undersöka den konvertern som sitter i hallen. Det kommer inte kräva mer en någon minut hos varje boende, och ni behöver inte förbereda något inför detta mer än att öppna dörren när de kommer. Om det visar sig att ni behöver byta er konverter så kommer Bahnhof att boka en tid för detta och ordna de, utan kostnad för den boende. Det är inte säkert att alla kommer hinnas besökas eller att alla är hemma dessa boende kommer bahnhof att ta kontakt med efter måndag, 3/12.

Har ni några frågor eller funderingar om detta är ni välkomna att kontakta Bahnhof.

//Styrelsen