Hoppa till innehåll

Uppdatering i fallet med tidigare förvaltare som förskingrat pengar från föreningen

I februari 2014 upptäcktes att en tidigare förvaltare, som var anställd av föreningen, hade förskingrat pengar. Totalt handlade det om ca 2,5 Mkr som hade förskingrats. När detta upptäcktes slutade förval-taren samma dag och föreningen gjorde omgående en polisanmälan.

Fallet har sedan dragit ut på tiden på grund av polisens handläggning, men under hösten/vintern togs fallet upp i domstol, och förvaltaren dömdes till villkorlig dom, samt att de förskingrade pengarna ska återbetalas.

Efter kontakt med det försäkringsbolag föreningen hade vid tiden för brottet, har nu försäkringsbola-get meddelat att de kommer ersätta föreningen med 2 Mkr. Dessa pengar har även betalats ut och finns på föreningens bankkonto. Att det blev just 2 Mkr (och inte hela beloppet) var för att detta var maxbeloppet försäkringen ersatte.

Avseende resterande ca 407 000 kr som föreningen har som krav på den tidigare förvaltaren finns nu-mera ett ärende hos Kronofogden om utmätning av dessa. Dock har den tidigare förvaltaren inga ut-mätbara tillgångar (enligt Kronofogden) varför utmätning görs på lönen. Det kommer därför ta lång tid innan skulden i sin helhet är återbetald.

Nuvarande styrelse vill rikta ett stort tack till de från föreningen som varit inblandade i att tillse att dom fallit, och att vi fått återbetalt ca 80 % av beloppet.

För föreningen återstår nu bara att bevaka att avbetalningarna via Kronofogden sker löpande och plan-enligt.