Hoppa till innehåll

Förtydligande källsorteringssystem

Istället för att installera en läsare per behållare som var tanken från början, har istället en central läsare per station installerats. Dessa centrala läsare öppnar alla 5 behållare på respektive station under 3 minuter så att man hinner slänga det man har med sig. Fördelen är att man bara behöver blippa en gång för att komma åt alla behållare på stationen, inte blippa på varje behållare.
På stationen på Adlerbethsgatan 15-17 sitter läsaren monterad på grindstolpen till vänster om behållarna, dvs. närmast Hus 2.
På stationen på Adlerbethsgatan 19-21 sitter läsaren monterad på en egen stolpe som är placerad mitt bland behållarna, i linje bakom den lyktstolpe som finns där.
Hälsar,
Styrelsen