Hoppa till innehåll

Byte av förvaltningslokal

Styrelsen vill informera alla medlemmar att beslut tagits om att byta lokal för Förvaltningsexpeditionen. Anledningen till detta är att stora delar av den lokal vi har idag står outnyttjade och mindre lokal finns att tillgå i föreningen. Servicenivå eller öppettider för medlemmar kommer ej att påverkas. Skiftet kommer ske under våren. Så snart datum är spikat kommuniceras detta tillsammans med nya adressen till alla medlemmar.