Hoppa till innehåll

”Gröna Påsen”

Styrelsen har på årsstämmans uppmaning utrett möjligheten med Gröna Påsen-initiativet för BRF Fredhäll.
Stockholm Vatten driver för närvarande ett pilotprojekt i Södertälje där en utvärdering väntas presenteras inom rimlig framtid. Först 2018 anses rimligt för Stockholms innerstad att koppla på sig till denna tjänst. Detta med anledning av den anläggning som först behöver byggas för att ta hand om avfallet. BRF Fredhäll har meddelat intresse att vara pionjärer för detta projekt, när det väl når Stockholms innerstad.
För närvarande finns det alltså ingen möjlighet för BRF Fredhäll att koppla på sig till denna tjänst. Styrelsen återkommer när mer information finns att tillgå.