Hoppa till innehåll

Fortsättning OVK

I samband med den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) som utfördes under 2022-2023 av föreningens anlitade entreprenör, Solna Kanalteknik, har det framkommit en del brister som behöver åtgärdas omgående.

I de fall där boende utfört ändringar i lägenheten som påverkar ventilation, exempelvis byggt för ventilationskanal eller kopplat på spisfläkt på imkanal så ansvarar boende för att dessa anmärkningar åtgärdas.

Under de närmsta dagarna kommer de lägenhetsinnehavare som har en sådan typ av anmärkning att få hemskickat en anmodan om att vidta rättelse. I brevet framgår vad för typ av anmärkning som uppmärksammats i er lägenhet och när detta senast måste åtgärdas.

Att beställa arbete via Solna Kanalteknik kommer att vara möjligt och det kommer att framgå av brevet. Om du inte får ett brev är du inte berörd av detta.