Hoppa till innehåll

Åtgärda brister som upptäcktes i samband med OVK

Förra året genomfördes OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll). Ett antal brister hittades och måste nu åtgärdas.

De lägenheter som fick underkänt kommer att bli aviserade om att åtkomst till lägenheten kommer att krävas. Det är mycket viktigt att de har möjlighet att komma in eftersom detta är ett lagkrav och brister i din lägenhet kan göra att dina grannars ventilation inte fungerar som den ska.

Styrelsen har upphandlat detta men är inte insatta i detaljer om exakt när och var arbete utförs av Solna kanalteknik.