Hoppa till innehåll

Injustering av värmesystemet kräver upprepat tillträde till samtliga lägenheter

Under maj och juni planeras injustering av värmesystemet samt byte av radiatorventiler på samtliga element i föreningen. För att kunna utföra arbetet måste Stockholm Exergi komma in i samtliga lägenheter och lokaler minst två gånger under nedanstående kommunicerade vecka.

Arbetet utförs av Stockholm Exergi på uppdrag av styrelsen. Injusteringen och bytet av radiatorventiler genomförs både för att skapa en bättre och jämnare inomhusmiljö, och för att stärka föreningens ekonomi på sikt.

För att utföra arbetet MÅSTE Stockholm Exergi komma in i samtliga lägenheter och lokaler minst två gånger under nedanstående kommunicerade vecka. Arbetet är mycket komplext och en mer specifik tidsplan när boende/lokalhyresgästen förväntas vara hemma går tyvärr inte att tillgodose. Det går därför inte att säga när de kommer till just din bostad/lokal, och det går således heller inte att tidsboka.

Merkostnader som uppstår för föreningen i de lägenheter/lokaler man inte kommer in i enligt planeringen kan komma att debiteras den enskilde. Det är därför av yttersta vikt att boende/lokalhyresgäst antingen lämnar in sina nycklar enligt särskild instruktion nedan, eller är på plats i lägenheten under samtliga arbetstimmar den specifika veckan.

Styrelsen uppmanar dock med eftertryck samtliga boende och lokalhyresgäster att lämna in nycklar. Detta för att säkerställa att Stockholm Exergi får åtkomst till lägenheterna när arbetet så kräver under de angivna arbetsdagarna, och inga merkostnader uppstår för boende i ett senare skede. Styrelsen beklagar de besvär denna process medför för föreningens boende.

Påminnelse kommer i brevinkastet en vecka innan planerat arbete. Där finns också mer information om möjlighet att lämna in nyckel om man inte kan vara hemma under utsatt tid. Kontaktuppgifter till montörer på plats kommer också finnas.

Arbetstiden är 8:00-15:30 samtliga arbetsdagar. Nedan följer mer detaljerad info per hus.

Vitalisvägen 3-13
Nyckelinsamling ons-tor 27-28/4 mellan kl.07:00-08:00 i entrén till Vitalisvägen 13
Ventilbyte mån-ons 2-4/5
Avluftning/injustering tor-fre 5-6/5

Vitalisvägen 4-6, Rålambsvägen 46-48, Adlerbethsgatan 15
Nyckelinsamling tor-fre 5-6/5 mellan kl.07:00-08:00i entrén till Vitalisvägen 6
Ventilbyte mån-ons 9-11/5
Avluftning/injustering tor-fre 12-13/5

Ernst Ahlgrens väg 3-7, Rålambsvägen 50, Adlerbethsgatan 17
Nyckelinsamling tor-fre 12-13/5 mellan kl.07:00-08:00 i entrén till Ernst Ahlgrens väg 7
Ventilbyte mån-ons 16-18/5
Avluftning/injustering tor-fre 19-20/5

Ernst Ahlgrens väg 2-10, Rålambsvägen 52, Adlerbethsgatan 19
Nyckelinsamling tor-fre 19-20/5 mellan kl.07:00-08:00 i entrén till Ernst Ahlgrens väg 10
Ventilbyte mån-ons 23-25/5
Avluftning/injustering mån-tis 30-31/5

Frödingsvägen 1-9, Rålambsvägen 54, Adlerbethsgatan 21
Nyckelinsamling tis-ons 24-25/5 mellan kl.07:00-08:00 i entrén till Frödingsvägen 9
Ventilbyte ons-fre 1-3/6
Avluftning/injustering mån-tis 7-8/6

Samtliga boende får avisering i lägenhet efter ventilbyte att tillträde inte behövs förrän datum vid avluftning/injustering. Avisering lämnas även efter avluftning/injustering då inget mer tillträde krävs i lägenheten.

Styrelsen