Hoppa till innehåll

Stamspolning i november och december

Den spolning av köks- och badrumsstammar som planerades ske under 2020, men blev uppskjuten på grund av pandemin, har nu fått spikat program. Med startdatum måndag den 15 november och slutdatum tisdag den 21 december genomför vår entreprenör GR Avloppsrensning stamspolning i samtliga av föreningens lägenheter.

Att med viss regelbundenhet genomföra stamspolningar i fastigheter är en nödvändighet för att undvika otrevlig lukt från avloppet, dålig avrinning, stopp och vattenskador. I Brf Fredhälls fall är det många år sedan en spolning av köks- och badrumsstammar genomfördes, och det är därför hög tid att detta nu sker. Programmet för stamspolningen följer lite längre ned.

Enligt Bostadsrättslagen 13§ har företrädare för bostadsrättsföreningen rätt till tillträde vid behov av tillsyn, eller för att utföra arbeten som föreningen svarar för. Kan en lägenhetsinnehavare inte vara hemma den aktuella dagen går det bra att lämna nycklar med namn och lägenhetsnummer i nyckelboxen (postlåda innanför gallret) på Riksbyggens expedition på Ernst Ahlgrens väg 5. Detta ska ske senast klockan 7.30 samma dag som ens del av fastigheten ska stamspolas. Arbetet startar klockan 8.00 med spolning av bottenvåningens stammar, och därefter arbetar man sig uppåt i huset.

Det åligger lägenhetsinnehavaren att tillse att samtliga avlopp är åtkomliga för spolning. Det är viktigt att respektive lägenhetsinnehavare tömmer ur innehållet i skåpen under diskbänken samt eventuella skåp under handfatet. Kök med utdragslådor under diskbänk ska vara bortmonterade före entreprenörens ankomst.

Nycklarna som man lämnar till expeditionen, om man inte kan vara hemma dagen för genomförandet, droppas i brevinkastet av entreprenören då de lämnar lägenheten.

Styrelsen beklagar det besvär som stamspolningen innebär för boende i föreningen, men detta är en nödvändig åtgärd att vidta.

Nedan följer schemat för stamspolningen.

Måndag den 15 november Frödingsvägen 1
Tisdag den 16 november Frödingsvägen 3
Onsdag den 17 november Frödingsvägen 5
Torsdag den 18 november Frödingsvägen 7
Fredag den 19 november Frödingsvägen 9

Måndag den 29 november Vitalisvägen 4
Tisdag den 30 november Vitalisvägen 6
Onsdag den 1 december Ernst Ahlgrens väg 3
Torsdag den 2 december Ernst Ahlgrens väg 5
Fredag den 3 december Ernst Ahlgrens väg 7

Styrelsen