Hoppa till innehåll

Styrelsens svar rörande tvättstugorna

Styrelsen har med intresse följt den senaste tidens inlägg och diskussioner angående tvättstugorna i föreningens facebook-grupp, och vill göra följande kommentarer.

Under upphandlingen av de nya maskinerna konstaterades att det i princip finns tre aktörer på den svenska marknaden; Electrolux, Podab och Miele. Samtliga tre angavs, av Riksbyggen resp. Fastighetsägarna, hålla likvärdig kvalitet, men där Miele hade ett högre pris. Därför valdes Miele bort på ett tidigt stadium. Som tidigare beskrivet om själva upphandlingen, inhämtades referenser från andra föreningar avseende både Electrolux-maskiner och Podab-maskiner. Efter dessa referenstagningar bedömdes båda leverantörerna ha likvärdig kvalitet samt ha likvärdiga tvätt- och torktider på de nya maskiner som offererades. De tvättmaskiner som Electrolux offererade var de ”nya blå” som föreningen hade att par exemplar av i tvättstugorna innan renoveringen. Dessa maskiner hade fått ett blandat omdöme från föreningens medlemmar (precis som de nya från Podab får nu), där vissa tyckte de nya blå var klart bättre jämfört med de gamla gula, samtidigt som vissa tyckte de var svårare att förstå (ratten/vredet som satt framtill gjorde programvalet otydligt). Slutligen valdes Podab då de erbjöd ett lägre pris, och därför bedömdes vara det mest ekonomiska valet för föreningen.

Efter olika klagomål, bl.a. på tvätt som inte blivit ren, dåligt sköljd tvätt m.m., har Podab varit på plats i våra tvättstugor och dels kontrollerat maskinerna, samt ändrat antalet sköljningar. Detta gjordes under december förra året. Vid detta besök justerades även torkgraden på torktumlarna upp ett steg, vilket förlänger torktiden något (inte förkortar den som står på facebook). Mer info om vad som gjorts finns att läsa i nyhetsinlägg från december här på hemsidan (13e resp. 18e december).

Styrelsen välkomnar att (saklig) kritik framförs när det gäller hur föreningen sköts. Vi i styrelsen är medlemmar i föreningen och nyttjar tvättstugorna precis som alla andra. Vi försöker lyssna in på alla synpunkter som framförs (såväl positiva som negativa) och kan konstatera att det finns en stor spridning från de som tycker det mesta i princip blivit bättre till de som i princip tycker att allt blivit sämre. Vi vet om medlemmar som delvis förändrat sitt beteende och nu sorterar tvätten i tjocka respektive tunnare plagg inför torkningen för att allting ska bli torrt så snabbt som möjligt. Tunnare plagg läggs in i torktumlaren och tjockare plagg i torkskåpet. Vi vet om barnfamiljer som uppger att de fortsatt hinner köra 4 fulla maskiner under ett 3-h tvättpass samt att få allting rent och torrt, precis som tidigare. Vi känner till de som anser att man knappt längre kan tvätta 2 halvfulla maskiner under ett 3-timmars pass och ändå får gå upp till lägenheten med halvblöt tvätt (som förmodligen ändå är torrare jämfört när den tas ut ur tvättmaskinen).

Styrelsen uppmuntrar återigen, precis som flera andra medlemmar gjort i facebook-gruppen, att samtliga fel felanmäls så att underlag, fakta och statistik erhålls. Viktigt är också att felanmälningarna är tydliga vad de avser. En alltför allmänt hållen felanmälan som ”översyn av tvättmaskin” ger inte mycket info, utan det behöver preciseras vilken maskin som avses (t.ex. den högra eller vänstra i tvättgrupp A eller B) och vad som är fel, t.ex. krymper tvätten på 30 grader, eller luckan går inte att stänga, eller tvättmedelsfacket är sönder etc. Även viktigt att påpeka detta om felanmälan görs via telefon.

Felanmälningar

Statistik över antalet felanmälningar som gjorts avseende våra tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp har hämtats från Riksbyggen. Felanmälningarna har delats upp i olika tidsperioder; Q3 2019 (jul-sep), Q4 2019 (okt-dec), Q1 2020 (jan-mar) samt april 2020. Den första tvättstugan att öppna efter renovering var EA2, vilken öppnade i slutet av juni, därav valet att starta med Q3 2019.  Under Q3 och Q4 2019 gjordes totalt 43 felanmälningar avseende våra tvättstugor, varav 31 avsåg de nyrenoverade tvättstugorna (och de nya maskinerna) och resterande 12 de gamla. Av dessa 31 felanmälningar för de nya tvättstugorna avsåg 27 felanmälningar antingen tvättmaskinerna, torktumlarna eller torkskåpen, och fördelade sig enligt tabellen nedan. I tabellen visas även hur antalet felanmälningar under Q1 samt april 2020 fördelat sig mellan tvättmaskinerna, torktumlarna och torkskåpen.

Nya TvättmaskinerNya TorktumlareNya Torkskåp
Q3 2019004
Q4 20191832
Summa 2019183627
Q1 20201132
april 2020411
Summa 2020154322
Tabell antal felanmälningar

Som ses i tabellen har en minskning skett sedan Podabs besök och justeringar i december. Men fortfarande är det en relativt hög felanmälningsstatistik sett till att vi har nya maskiner, ett antal som också styrelsen anser vara för högt. En dialog ska därför inledas med Podab kring detta. Samtidigt upplevs att Podab tillhandahåller en snabbare service jämfört med Entema och Electrolux gjorde innan, då maskiner kunde vara obrukbara flera dagar (tom. veckor har förekommit).

Att torktumlarna inte är fullt lika effektiva som de gamla är förväntat. Tidigare modeller var av en typ där luft hettades upp för att sedan skickas ut med frånluften (s.k. evakuerande), dvs. en mycket energikrävande process. De nu installerade torktumlarna är av en typ som cirkulerar luften och kondenserar fukten m.h.a. en luftvärmepump som återcirkulerar luften tillbaka in i maskinen, vilket är betydligt mer energieffektivt. Detta var ett medvetet strategiskt val som styrelsen gjorde och som ligger i linje med en miljömässigt ansvarsfull förvaltning av fastigheterna. De längre torktiderna är således inget fel på maskinerna. Dessutom har föreningen bokstavligen slutat ”elda för kråkorna”.

Styrelsen kan vidare konstatera utifrån uppgifter om elförbrukning att denna tydligt minskat, från ca 43 000 kWh i snitt per månad till ca 35 000 kWh i snitt, en minskning med knappt 20 %. Den huvudsakliga åtgärd som skett avseende att påverka elförbrukningen är nya maskiner i tvättstugorna.

Sedan tidigare finns en etablerad kontakt med Podab, och styrelsen har nu föreslagit ett möte med Podab för att tillsammans gå igenom de felanmälningar som gjorts samt även undersöka exakt vad Podabs nöjd kund-garanti innebär, och vilka villkor som gäller för denna. Även ytterligare ett möte med Podab och initiativtagare Richard har föreslagits.

Skulle befintlig utrustning bytas ut mot ny från Electrolux (som föreslås i fb-gruppen), är huvudinriktningen fortsatt att motsvarande torktumlare med värmepumpsteknik köps in. Dels för att detta minskar elförbrukningen och därigenom minskar föreningens miljöpåverkan, samtidigt som det sparar pengar åt föreningen, dels för att ventilationssystemet i tvättstugorna vid renoveringen anpassats efter dessa nya torktumlare. Om s.k. evakuerande torktumlare som blåser ut varmluften rakt ut (som de gamla gjorde) skulle ventilationssystemet behöva återställas igen, för en viss merkostnad.