Hoppa till innehåll

Motioner till årsstämman 2020

Medlemmar som önskar få motion behandlad på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen lämna denna till styrelsen senast den 15 mars 2020 enligt föreningens stadgar.

En motion skall utöver beskrivningen avslutas med en eller flera att-satser. Frågor som tas upp i motioner bör handla om föreningens inriktning, strategi, övergripande och/eller andra principiella frågor och inte detaljerade medlemsspecifika ärenden.

Motioner kan antingen läggas i föreningens brevlåda på Ernst Ahlgrens väg 5 eller skickas via e-post till informationsansvarig@brffredhall.se

Föreningsstämman äger rum i april och kallelse kommer att skickas ut senare.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen i HSB Brf Fredhäll